ท่านสามารถเข้าสัมมนาในราคาพิเศษ

จากราคาปกติ 5,997 บาท เหลือ 3,997 บาทได้
ราคา VIP จาก
7,997 บาท เหลือ 5,997 บาท

โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี้:

1. Tweet เกี่ยวกับสัมมนานี้ผ่าน Twitter

2. แชร์ หรือ โพสต์ผ่าน Facebook

3. ส่งอีเมลแนะนำคน 10 คน 

เมื่อท่านทำเสร็จท่านก็จะได้รับราคาพิเศษในการเข้าสัมมนาทันที
ทดลองทำดูได้เลยครับ!

Performed 0 of 1 Referrals